Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Volontärer till vårt internetstöd (chatt & coach online) 

Att vara volontär på Maskrosbarn innebär att du kan utföra ditt uppdrag hemifrån. Våra ideella uppdrag är olika typer av stöd på internet. Du får regelbunden handledning och uppföljning av oss.

Beskrivning av uppdrag
Vi vill att alla ungdomar i Sverige, oavsett vart de bor, ska kunna få samma möjlighet till stödinsatser. Att vara anonym i den första kontakten med en vuxen är ibland en förutsättning för ungdomen ska kunna berätta. Därför har vi ett omfattande stöd över internet som bemannas av volontärer.

Som volontär i vårt internetstöd förväntas du att vara flexibel och vara aktiv i det stöd där behovet är störst för tillfället.

 • Chatt– du chattar med ungdomar två kvällar i månaden, två timmar per tillfälle.
 • Coach Online – innefattar elva strukturerade samtal över internet. I ca två timmar per vecka kommer du att ha samtal med en ungdom– i tio veckor – utifrån vårt stödmaterial. Samtalen utgår ifrån tio olika kunskapsteman som tagits fram tillsammans med våra ungdomar.

Du som söker:

 • Har tid och engagemang
 • Är minst 22 år
 • Du identifierar dig själv som maskrosbarn. Du har växt upp med en missbrukande eller psykiskt sjuk förälder, det är ett krav då identifikation mellan ungdomar och ledare är mycket viktigt för oss
 • Du har bearbetat dina egna problem och mår bra idag
 • Du är en bra förebild för våra ungdomar 
 • Du är flexibel och osjälvisk
 • Du är inte rädd för att ställa upp utöver ditt bestämda schema vid behov
 • Du kan härbärgera och lyssna på de problem som ungdomarna har

Du får:

 • Volontärutbildning
 • Utbildning i Maskrosbans metod
 • Handledning av projektledare under årets gång
 • Möjlighet till fortsatt engagemang i föreningen
 • Årlig gemensam träff med alla engagerade i föreningen
 • Möjlighet att förändra ungdomars liv
 • Meriter för studie- och arbetsliv

Krav

 • Delta på utbildningsdag lördagen 19 maj i Stockholm

 

Ansökan

Skicka ditt CV och personliga brev till jobba@maskrosbarn.org. Vid frågor om uppdraget konktakta Maria Näslund på maria.n@maskrosbarn.org.

I det personliga brevet vill vi att du svarar på följande frågor:

 • Vad gör du idag?
 • Vad har du för erfarenhet av att jobba med ungdomar?
 • Varför är du ett Maskrosbarn?
 • Hur har du bearbetat din uppväxt?
 • Varför vill du engagera dig som volontär?
 • Vad tror du att du skulle kunna bidra med i organisationen?

Intervjuer sker löpande via telefon, skype eller personligt möte.

 

 

Dela den här sidan

Tack till

Johnson & Johnson Consumer Nordic Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden