Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Våga agera!
Får du information om att ett barn far illa hemma – våga agera! Om du inte vill göra en orosanmälan direkt så ring anonymt till socialkontoret och fråga om råd. Vuxna som arbetar med barn  har anmälningsplikt när barn riskerar att bli utsatta för våld, övergrepp eller andra brott inom familjen, men det är viktigt att alla vuxna vågar agera. Sätt ner foten och gör skillnad – eventuella konsekvenser ska de professionella ta hand om, det är deras jobb. Varje dag träffar barn vuxna som blundar för deras hemmasituationer och därmed accepterar att det fortlöper.

Våga göra något även fast du inte måste!
Kanske handlar det om den där kramen som du kan ge lite oftare. Kanske handlar det om att komma ihåg något som barnet har berättat. Kanske handlar det om ett sms eller ett mail som påminner ungdomen om att du bryr dig? Att göra något även fast man inte måste i ett samhälle som idag nästan bara bygger på måsten är verkligen att vinna respekt och gillande av hos ett barn.

Våga fråga
Många ungdomar som vi möter beskriver att vuxna inte vågar se, höra eller fråga dem hur de mår. Många ungdomar säger ”om hen bara hade frågat fler gånger hade jag vågat berätta”. Vi möter också många lärare som säger att de har frågat några gånger – men inte fått ett ärligt svar. Då säger vi – fortsätt fråga, stå på dig! Många av de ungdomar vi möter har mycket liten tilltro till vuxna och har blivit svikna gång på gång, de håller familjehemligheten hårt och känner stor skam och skuld. Som vuxen måste man skapa en relation till ungdomen och visa att man är värd deras tillit.

Dela den här sidan

Tack till

Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden