Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Från kaos till lugn vid placering


En utbildning för familje- och jourhem utvecklad från insikterna i rapporten ”Jag är bara en påse med pengar” (2016).

Utbildningen utgår ifrån ungdomars egna erfarenhet och tankar om att vara placerad i ett familje- eller jourhem och hur de har upplevt insatsen. Några områden som berörs är; förståelse för målgruppen, första tiden i en placering, vilket typ av stöd ungdomarna önskar och kontakten med socialtjänsten. 

Utbildningen innehåller interaktiva övningar, diskussioner och konkreta tips och verktyg från ungdo- mar med erfarenhet av placering i familje- eller jourhem. 

Tid: 2–4 timmar
Riktar sig till familje- och jourhem samt kontaktfamiljer. 

Kontakta maria.t@maskrosbarn.org för att boka föreläsning.

Dela den här sidan

Tack till

Johnson & Johnson Consumer Nordic Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden