Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Skolkurage

Skicka in din mailadress och håll dig uppdaterad om projektet. Du kommer även att få ta del av slutresultat och verktyg.

Det går även att följa projektet i gruppen Skolkurage på Facebook. Ansök om medlemskap här.

Om projektet: 
500 000 barn har minst en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. En fjärdedel av de barn som har en förälder med alkoholmissbruk går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet, 26 procent. Vilket är över dubbelt så många som barn i genomsnitt i hela landet. Det är även en stor riskfaktor att ha en förälder med psykisk sjukdom

Skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn som lever i utsatta hemsituationer. Det är ofta i skolan som barn kan bli identifierade och upptäckta av vuxna. Trots detta har lärare och annan skolpersonal mycket bristfällig kunskap och utbildning om barn i utsatta hemsituationer. Detta drabbar eleverna.

Med finansiering från Svenska Postkodstiftelsen startar Maskrosbarn projektet Skolkurage, där målet är att fler lärare ska få verktyg att upptäcka unga som far illa och därmed öka psykiskt välmående bland dem och påverka betygen i positiv riktning.

Vill du vara med och påverka? Håll utkik i sociala medier och efter ett mail som vi kommer att skicka ut om du saknat upp dig på maillista ovan.  Den 3 juni släpper vi nämligen en helt  unik rapport där över 2 000 elever och skolpersonal svarat på frågor kring utsatta barns skolgång.

Dela den här sidan

Tack till

Johnson & Johnson Consumer Nordic Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden