Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Om Skolkurage: 
500 000 barn har minst en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. En fjärdedel av de barn som har en förälder med alkoholmissbruk går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet, 26 procent. Vilket är över dubbelt så många som barn i genomsnitt i hela landet. Det är även en stor riskfaktor att ha en förälder med psykisk sjukdom

Skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn som lever i utsatta hemsituationer. Det är ofta i skolan som barn kan bli identifierade och upptäckta av vuxna. Trots detta har lärare och annan skolpersonal mycket bristfällig kunskap och utbildning om barn i utsatta hemsituationer. Detta drabbar eleverna.

Med finansiering från Svenska Postkodstiftelsen startar Maskrosbarn projektet Skolkurage, där målet är att fler lärare ska få verktyg att upptäcka unga som far illa och därmed öka psykiskt välmående bland dem och påverka betygen i positiv riktning.

Den 3 juni släpptes en helt  unik rapport där över 2 000 elever och skolpersonal svarat på frågor kring utsatta barns skolgång. Läs den här.

Ett viktigt resultat i projektet är det material till lärare som vi under årets gång tagit fram tillsammans med skolpersonal och ungdomar. Verktyg som syftar till att upptäcka och stötta de 5-6 elever i varje klass som lever med föräldrar som har ett missbruk eller psykisk ohälsa. Materialet är utskickat till alla Sveriges högstadie- och gymnasieskolor och går att ladda ner här.

Lärarmaterial för att upptäcka och stötta elever som har det jobbigt hemma.

Dela den här sidan

Tack till

Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden