Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Wallenstam

Wallenstam grundades 1944 och är ett fastighetsbolag som bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter för hållbart boende och företagande. Wallenstam finns i Göteborg, Stockholm och Uppsala och stöttar Maskrosbarn lokalt i Göteborg

”Att stötta olika välgörenhetsprojekt är viktigt för oss och vi arbetar ständigt för att vara en engagerad samhällsmedborgare på olika sätt. Våra insatser fokuseras främst till de orter där vi verkar och består av en mix av olika insatser. Maskrosbarn gör en viktig och bra insats för barn och ungdomar något som vi gärna är med och stöttar.” -Wallenstam

www.wallenstam.se

Tack till

Johnson & Johnson Consumer Nordic Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden