Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Lynx Asset Management

Lynx Asset Management grundades 1999 och är idag en av världens främsta aktörer inom modellbaserad kapitalförvaltning. Investeringsprocessen är helt systematisk dvs. kvantitativa modeller identifierar trender och andra mönster på finansiella marknader. Lynx mål är att skapa hög riskjusterad avkastning med låg samvariation till den allmänna marknadsutvecklingen. Bolaget har c:a 50 medarbetare och sitt huvudkontor på Norrmalmstorg i Stockholm.

www.lynxhedge.se

Tack till

Johnson & Johnson Consumer Nordic Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden