Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Inkludera Invest

Inkludera Invest hjälper oss med att stärka och utveckla vår verksamhet genom ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete.

Inkludera Invest är en ideell förening utan ekonomiskt vinstintresse som verkar för att så många människor som möjligt blir deltagande i och bidragande till det svenska samhället. Det gör Inkludera Invest genom att stärka sociala entreprenörer som utvecklat lösningar på sociala utmaningar.

www.inkluderainvest.se

Tack till

Johnson & Johnson Consumer Nordic Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden