Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

”Det handlar jättemycket om tillit – ungas röster om kontakten med socialtjänsten”

Huvudsakligt fokus i rapporten är ungas önskemål, behov och tips kring själva samtalet och mötet hos socialtjänsten. Rapporten innefattar också konkreta tips för hela processen; före, under och efter avslutad kontakt.

Rapporten togs fram på uppdrag av Socialstyrelsen, som en del i myndighetens arbete med kunskapsstödet Att samtala med barn.

Ladda ner rapporten här

Dela den här sidan

Tack till

Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden