Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Projektledare för internetstöd & projektmedarbetare i skolprojekt

Du som söker: 
• Är bekväm med att tala inför en publik 
• Har hög social kompetens och gillar att träffa nya människor 
• Är strukturerad, organiserad och kan planera din egen tid väl 
• Kan uttrycka dig väl i tal och skrift 
• Är flexibel i arbetstid och har lätt för att bolla flera olika uppgifter 
• Identifierar dig själv som maskrosbarn; du har växt upp med en en förälder som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt, det är ett krav då identifikation mellan ungdomar och personal som arbetar med stöd är mycket viktigt för oss. 
• Har bearbetat dina egna upplevelser och mår bra idag. 

Det är en fördel om du har:
• Erfarenhet av att ha jobbat i skolan på något sätt och god kännedom om skolan som plattform 
• Har arbetat med direkt ungdomsarbete tidigare 
• Erfarenhet av engagemang i ideell sektor 
• Har handlett personal på något sätt

Utbildningskrav:
Eftergymnasial utbildning ( kan vara kortare än två år). 

Dina arbetsuppgifter:
Vi söker nu dig som vill jobba i ett spännande påverkansprojekt gentemot skolan och skolans roll i barns mående samt som brinner för och vill utveckla och sköta vårt internetstöd. 

Skolprojekt: Kommuner med elever med lägst skolresultat har också elever med störst psykisk ohälsa. Vår målgrupp löper högre risk att själva få psykisk ohälsa, eller begå självmord jämfört med övrig population. Skolpersonal är oroliga, frustrerade och känner sig ensamma när de möter elever vars föräldrar har missbruk eller psykisk ohälsa. Det saknas riktlinjer, policys eller stöd för lärare när de behöver ta kontakt med socialtjänsten eller agera på annat sätt när barn far illa. 

Under 2019 har Maskrosbarn beviljats medel för att arbeta med just dessa frågor i ett spännande projekt riktat mot elever och skolpersonal. Vi ska genom arbetet ge elever en egen röst att sätta ord på problematiken. Mer information om projektet fås vid en ev. intervju. 

Internetstöd: Vårt internetstöd är ett enormt viktigt stöd för de ungdomar som kommer i kontakt med oss. Internetstödet består av en chatt som är öppen majoriteten av veckans kvällar, ett individuellt stöd som heter Coach online där ungdomen möter en volontär på tio träffar i valfritt socialt medie. Vi har även en podd och en blogg riktad till ungdomar. 

Internetstödet är livsviktigt då det finns möjlighet att vara anonym vilket kan vara helt avhängt att ungdomen vågar söka stöd. Internetstödet fungerar som en första plattform där ungdomen kan få information, stöd och hjälp att få vidare kontakter hos oss eller annan part. 

Tjänsten innehåller uppgifter inom de två nämnda programmen samt att vara en del i vårt övriga påverkansarbete genom att hålla i föreläsningar och presentationer riktade mot professioner som möter vår målgrupp samt för elever. I arbetet med skolan kommer du att arbete i en projektgrupp om tre samt en arbetsledare. Ditt arbete med internetstödet är självständigt men kommer att ledas av vår stödchef. 

Arbetsuppgifter i skolprojekt: 
• Tillsammans med projektgruppen anordna och hålla i workshops med elever och skolpersonal. 
• Arbeta med framtagande av utbildningsmaterial samt spridning av det. 
• Utföra enkäter med elever och sammanställa detta i en rapport. 
• Föreläsningar och presentationer för professionella och ungdomar. 

Arbetsuppgifter i internetstödet: 
• Rekrytera och utbilda volontärerna 
• Löpande handleda volontärerna i deras uppdrag 
• Matcha volontär med ungdomar 
• Arbeta strategiskt med podd och ungdomsblogg 
• Administrera och utveckla internetstödet

Skriv ditt personliga brev och svara på frågorna:
• Varför är du ett maskrosbarn?
• Hur har du bearbetat dina erfarenheter och minnen?
• Vilka tidigare arbetserfarenheter tar du med dig in i det här uppdraget?
• Varför passar just du för denna tjänst?

Heltid, projektanställning 1 år. med ev möjlighet till förlängning. 

Vi rekryterar löpande och tillsätter tjänsten så snart vi har hittat rätt kandidat. Skicka din ansökan senast den 4 januari till lisa@maskrosbarn.org

Dela den här sidan

Tack till

Johnson & Johnson Consumer Nordic Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden