Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Maskrosbarn arbetar med ett gediget påverkansarbete där vi tillsammans med barn och unga lyfter deras åsikter och förbättringsförslag för att påverka beslutsfattare i vad vi anser rätt riktning.

Vi har sedan starten arbetat med delaktighet och att samskapa. Vi anser att det är ungdomarna som är experterna och att vuxna behöver lyssna för att kunna hjälpa barn och unga bättre. Vi har årligen en rad projekt där vi lyfter ungas åsikter och där de är med och träffar beslutsfattare och tycker till i frågor som rör dem. Läs mer här

Vi fungerar även som en remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv. 

Inom vårt påverkansarbete har vi även elevföreläsningar och utbildningar för vuxna som arbetar med barn, där möter vi årligen över 10 000 personer. Läs mer om alla våra föreläsningar under respektive yrkeskategori här

Dela den här sidan

Tack till

Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden