Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Medskapande

På Maskrosbarn arbetar vi alltid med att involvera unga i vårt arbete och låta dem vara med och påverka på riktigt, det vi kallar för att medskapa. Metoden bygger på tjänstedesign, där en utgår från brukarna och deras behov och låter dem vara med och påverka under hela utvecklingsprocessen.

Sedan cirka två år tillbaka har vi även arbetat tillsammans med socialtjänsten där vi utvecklat ett arbetssätt för socialtjänsten att arbeta mer med att medskapa tillsammans med unga. Vi förmedlar detta genom föreläsningar och medskapandeworkshops vi håller för kommuner. Under den halvdagen får du dels ta del av konkreta tips och reflektioner från unga, men även verktyg som utvecklats tillsammans med unga och socialsekreterare, som underlättar och ökar ungas delaktighet. Delar av verktygen kan du ladda ned från vår hemsidan och andra får du ta del av under en medskapandeworkshop.

SOC – hör du mig
Verktygen är ett av resultaten från vårt projekt SOC – hör du mig där vi samarbetade med fem kommuner runt om i landet; Helsingborg, Bengtsfors, Marks, Eskilstuna och Östermalms stadsdelsförvaltning. Genom metoden tjänstedesign arbetade vi tillsammans med socialsekreterare och ungdomar för att identifiera de problemområden som finns inom socialtjänsten och därifrån utveckla nya metoder, material och arbetssätt. Resultaten presenterades på vår nationella konferens den 6 december 2017, som finns att se här; https://vimeo.com/maskrosbarnorg. Projektet finansierades av allmänna arvsfonden.       

Mellanrummet
Ett projekt finansierat av World Childhood Foundation som startades utifrån insikten att det saknas insatser för ungdomar som inte behöver bli placerade på heltid, men som behöver stöd och periodvis komma ifrån sitt hem. Men även att det saknas insatser utformade efter ungas behov med hög grad av medbestämmande och delaktighet.

Under projektets första år utvecklade vi, genom tjänstedesign, tillsammans med unga och professionella förslag på nya stödinsatser. Under 2018 har vi upprättat ett samarbete med Umeå kommun där vi tillsammans med dem och unga kommer att fortsätta att utveckla och utforma ett av förslagen på insatser. 

Jobbar du i en kommun och är intresserad av att medskapa tillsammans med ungdomar? Kontakta Linn Englund, 070 45 35 097, linn.e@maskrosbarn.org

Dela den här sidan

Tack till

Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden