Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Om oss

I Sverige har ca 500 000 barn och ungdomar minst en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Många av de här barnen utsätts även för våld i hemmet. Barnrättsorganisation Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra deras levnadsvillkor. Detta görs bland annat genom utbildningar, föreläsningar samt stödverksamhet i form av helg- och lovläger, torsdagsmys, internetstöd och personliga coacher. Maskrosbarn har bland annat mottagit utmärkelser så som; Svenska Hjältar, Bris Priset, F Säkerhetsnålen och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter. 

Idén om organisationen Maskrosbarn föddes när Therése Jarland och Denise Madsen träffades under gymnasietiden. De vågade ta ”risken” att berätta för varandra om hur deras familjesituationer såg ut. Båda delade erfarenheter av att ha föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa samt att känna sig helt ensamma i det.

2005 grundades därför Maskrosbarn som ett projektarbete i skolan och Therése och Denise började med att föreläsa. De ville normalisera situationen för barn som levde i liknande situationer, agera förebilder och visa att det faktiskt går att må bra, även om ens föräldrar mår dåligt! Sedan dess har de kämpat för att etablera Maskrosbarn och skapa det som idag är Sveriges största organisation för ungdomar som växer upp med föräldrar som har ett missbruk eller psykisk ohälsa.

Idag består Maskrosbarn av cirka 25 medarbetare som arbetar heltid och över 150 ledare, ungdomsledare, timanställda och volontärer. Maskrosbarn har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö men når med flera av sina stödprogram, utbildningar och föreläsningar ungdomar i hela landet.

Maskrosbarns vision: Vi anser att alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer utan negativa konsekvenser av sin uppväxt.

Genom att arbeta aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.

Therése Eriksson & Denise Madsen 

Dela den här sidan

”Jag skulle bara vilja ha en normal julafton där alla vuxna kan bete sig som vuxna. Men eftersom oron finns så kan jag inte tänka på något annat, jag vill helt enkelt inte fira jul.”

Tack till

Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden