Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Beställningsmaterial

Boken "Att få stöd hos Maskrosbarn"

Boken ”Att få stöd hos Maskrosbarn”

Boken beskriver vårt arbete med barn och är tänkt att både informera och inspirera de som kommer att arbeta i organisationen och de som vill lära sig mer om vår unika verksamhet och stödmodell.
Författaren Stina Michelson är socionom med en masterexamen i socialt arbete. Hon har arbetat med stöd till barn och unga i svåra livssituationer under flera år, bland annat som kurator på Bris. ”Att få stöd hos Maskrosbarn” är hennes första bok.

Rapporten ”Jag är bara en påse med pengar”

Rapporten ”Jag är bara en påse med pengar”

En intervjustudie med ungdomar om deras upplevelser av insatser från socialtjänsten. Mer än hälften av ungdomarna som vi möter på Maskrosbarn har kontakt med och insatser från socialtjänsten. Många av insatserna som socialtjänsten idag erbjuder barn har varit desamma sedan tidigt 80-tal. Insatserna har sällan ifrågasatts, utvärderats eller utvecklats vilket blir uppenbart i denna rapport.

Gratisverktyg

Placeringstermometern

Socialtjänst

Placeringstermometern

Termometern är ett sätt för socialsekreterare och ungdom att prata om det socialsekreteraren vet i nuläget som kan oroa men också vad de kan tänka är skydd i ungdomens situation. Hur högt eller lågt en hamnar på termometern handlar just om det skydd och oro baserat på vad socialsekreteraren vet. Verktygen syftar till att på ett öppet och tydligt sätt kunna prata om den oro som finns och sin tur sedan kunna ge ungdomen bra stöd.

Ladda hem (PDF)

Visualisering av utredningsprocessen

Socialtjänst

Visualisering av utredningsprocessen

Denna karta kan användas såväl vid inledande av en kontakt som när det har gått en tid. Den visar på vägen från en första kontakt till avslut av insats på ett visuellt och tydligt sätt. Tanken är att socialsekreteraren ska ta fram kartan och förklara lite mer kring varje steg, vad som kommer hända mer specifikt för den ungdom de har kontakt med just då.

Ladda hem (PDF)

Mina rättigheter - Plansch

Socialtjänst

Mina rättigheter – Plansch

Detta är en plansch som utvecklats utifrån vad unga lyft som viktiga rättigheter i kontakt med socialtjänsten. Längst ned på planschen går det att placera en bunt med post-it lappar, där ungdomen kan ta en och skriva ned en fråga för att ta med till sin socialsekreterare.

Ladda hem (PDF)

Mina rättigheter – att ge ungdomen

Socialtjänst

Mina rättigheter – att ge ungdomen

Detta är en förlängning på planschen, vi tror på att ge information på olika sätt och att det ibland kan vara svårt att komma ihåg all den information en fick på en dag eller ett möte. Syftet med detta blad är att ungdomen efter sitt första möte ska få med sig denna hem, så att de kan påminna sig själv och ha kvar så länge de behöver.

Ladda hem (PDF)

  • Jag vill beställa

  • Mina uppgifter

  • Leveransadress

  • Faktureringsadress

Dela den här sidan

Tack till

Johnson & Johnson Consumer Nordic Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden