Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Beställningsmaterial

Boken "Att få stöd hos Maskrosbarn"

Boken ”Att få stöd hos Maskrosbarn”

Boken beskriver vårt arbete med barn och är tänkt att både informera och inspirera de som kommer att arbeta i organisationen och de som vill lära sig mer om vår unika verksamhet och stödmodell.
Författaren Stina Michelson är socionom med en masterexamen i socialt arbete. Hon har arbetat med stöd till barn och unga i svåra livssituationer under flera år, bland annat som kurator på Bris. ”Att få stöd hos Maskrosbarn” är hennes första bok.

Rapporten ”Jag är bara en påse med pengar”

Rapporten ”Jag är bara en påse med pengar”

En intervjustudie med ungdomar om deras upplevelser av insatser från socialtjänsten. Mer än hälften av ungdomarna som vi möter på Maskrosbarn har kontakt med och insatser från socialtjänsten. Många av insatserna som socialtjänsten idag erbjuder barn har varit desamma sedan tidigt 80-tal. Insatserna har sällan ifrågasatts, utvärderats eller utvecklats vilket blir uppenbart i denna rapport.

Gratisverktyg

Socialtjänst

Barn- och ungdomsanpassa den fysiska miljön

Den fysiska miljön på t.ex socialtjänsten har stor betydelse för barn och unga som kommer dit. En varm, ombonad och ungdomsanpassad miljö främjar samtal och gör det lättare att prata om svåra saker.
I vårt tidigare projekt pimp my soc renoverade och anpassade vi samtalsrum och väntrum över hela Sverige. Här finns inspirationsbilder från några av våra omgjorda rum, checklista samt citat från unga.
 
  • Jag vill beställa

  • Mina uppgifter

  • Leveransadress

  • Faktureringsadress

Dela den här sidan

Tack till

Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden