Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Helgläger

Helgläger ger ungdomar stöd och möjlighet att komma hemifrån.

Många ungdomar som har en förälder som har ett missbruk och/eller mår psykiskt dåligt har ett behov av att komma hemifrån ibland, få en paus, göra aktiviteter och ha roligt, träffa andra jämnåriga i liknande situation och få träffa vuxna Maskrosbarn för att få stöd och råd.

Helgläger är en insats som socialtjänsten kan bevilja till ungdomar mellan 13-18 år som har föräldrar som har ett missbruk eller psykisk ohälsa. Maskrosbarn har i denna insats ett sammarbete med ett tiotal kommuner i Stockholm och insatsen finns även i Göteborg.

Insatsen beviljas på ett år men kan förlängas upp till tre år. Ungdomen får åka på fem helgläger under årets gång, ungefär varannan månad.

Helgläger kan ses som ett alternativ till kontaktfamilj och traditionell stödgrupp. Under en helg gör gruppen olika aktiviteter och firar alltid en högtid så som julafton, födelsedag eller midsommar. Under helgen deltar ungdomen i två stödgruppstillfällen och har ett strukturerat individuellt stödsamtal.

Ett helgläger äger rum mellan fredag-söndag, med ca 15 ungdomar och ca 8 personal. Vår målsättning är att ungdomarna ska få;

  • Kunskap om sin situation och sina rättigheter.
  • Möjlighet att skapa en egen identitet, skild från föräldrarnas och rollen i familjen.
  • Skapa meningsfulla relationer till jämnåriga och vuxna.
  • Forma sin egen framtid och vara en del av samhällslivet.

Personalen rekryteras, utbildas och handleds av Maskrosbarn.

Programmet är mål och resultatstyrt och varje ungdom gör självskattningar vid varje lägertillfälle för att Maskrosbarn ska kunna erbjuda ett stöd som fyller den enskilda ungdomens behov.

Om du vill veta mer om Helgläger, kontakta Maria Näslund på maria.n@maskrosbarn.org, 0708 85 74 99

Citat från deltagare på helgläger:

Det är skönt att komma bort från det jobbiga i några dagar. Man får träffa folk man har en gemenskap med, som man aldrig kommer hitta på något annat ställe! Maskrosbarns helgläger är det enda jag längtar efter.” Ungdom 16 år 

På helgläger får man träffa andra som har en liknande situation som en själv. Alla är så underbara. God mat, allt är gratis och det är så otroligt bra stämning. När man är här så tänker man bara positivt, inte negativt någonstans. Alla är så inbjudande. Kärlek till Maskrosbarn <3” Ungdom 17 år

Helgläger är en trygg paus från allt” Ungdom 14 år 

 

Tvåtjejerhängmatta_MB_2015

Dela den här sidan

”Jag skulle bara vilja ha en normal julafton där alla vuxna kan bete sig som vuxna. Men eftersom oron finns så kan jag inte tänka på något annat, jag vill helt enkelt inte fira jul.”

Tack till

Johnson & Johnson Consumer Nordic Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden