Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Coachprogrammet

Maskrosbarn erbjuder individuellt coachprogram som anpassas till varje ungdom. Det finns även ett speciellt program för ungdomar vid placering. 

Forskning visar att en av de största skyddsfaktorerna för en ungdom med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk är att ha en annan trygg och stabil vuxen att få stöd av. De flesta som kommer till Maskrosbarn har inte detta. Genom coachprogrammet får ungdomen stöd i en vuxen som den träffar varje vecka.

Coachprogrammet är en form av kontaktmannaskap där ungdomen får möjlighet till ett stöd anpassat efter sitt eget behov. Det är en insats som socialtjänsten kan bevilja till ungdomar mellan 13-19 år som har en förälder med ett missbruk eller psykisk ohälsa. Maskrosbarn har i denna insats samarbete med ett tiotal kommuner och stadsdelar i Stockholm och ett sextiotal ungdomar har hittills deltagit i programmet. Insatsen finns även i Göteborg.

Ungdomen matchas med en coach utifrån ungdomens egna önskemål och som delar ungdomens sociala bakgrund. De träffas under minst ett år, en gång i veckan under cirka två timmar. Coachen är anställd av Maskrosbarn där den får sin utbildning och handledning.

Ungdomen gör tillsammans med sin coach övningar för att säkerställa att ungdomen utvecklas efter Maskrosbarns uppsatta mål. Exempel på teman som ingår; rättigheter i mötet med vuxna, vikten att tycka om sig själv, egenmakt med fokus på mål och drömmar.

Varje coachpar gör också gruppaktiviteter tillsammans med andra vuxna och ungdomar för att få träffa fler i liknande situationer, få ett större sammanhang och möjlighet att utöka sitt sociala nätverk.

Programmet är mål och resultatstyrt där varje ungdom gör självskattningar tre gånger per år för att erbjuda ett stöd som fyller den enskilda ungdomens behov samt säkrar att vi arbetar med rätt behov.

Coach vid placering
Coach vid placering är en insats som socialtjänsten kan bevilja till ungdomar 13–19 som bor i jour- /familjehem eller HVB-hem. Stödet fokuserar på att förstå och hantera den stora omställning som en placering till en annan familj innebär för ungdomar.

Familjehemmet täcker vissa behov i ett barns liv, men kan inte och ska inte vara det enda stödet som barn erbjuds. Ungdomen får hjälp att förstå sig själva, sina beteenden och känslor i ett strukturerat samtalsstöd.

Coachen kan fungera som en länk mellan familjehemmet, socialtjänsten och andra professionella. Ungdomar som har denna insats får även möjlighet att delta i andra ideella aktiviteter som Maskrosbarn ordnar, de får ett ökat socialt nätverk genom nya vänner och viktiga vuxna.

Hur går det till? 
Ungdomen blir matchad med en coach. De ses minst en gång i veckan under minst ett år beroende på ungdomens behov och önskemål. De individuella samtalen bygger på övningar speciellt utformade för placerade barns behov. Samtalsstödet varvas med aktiviteter. Vi arbetar med självskattningar och uppföljning tillsammans med ungdomen och dess handläggare. Programmet finns i Stockholm och Göteborg med omnejd. 

För mer information kontakta: Mia Körsner 0763408040 mia@maskrosbarn.org 

Trevidpilträd

Dela den här sidan

”Jag skulle bara vilja ha en normal julafton där alla vuxna kan bete sig som vuxna. Men eftersom oron finns så kan jag inte tänka på något annat, jag vill helt enkelt inte fira jul.”

Tack till

Johnson & Johnson Consumer Nordic Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden