Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Att som ung ta hand om en närstående som är sjuk, parallellt med andra viktiga skeenden i livet så som utbildning, social liv, och utveckling av den personlig identiteten kan leda till en allvarlig belastning och konsekvenser för unga omsorgsgivares psykiska hälsa och välbefinnande. Dessutom kan bristen på stöd i en övergångsfas i livet – mellan utbildning och sysselsättning – äventyra unga omsorgsgivares utbildning och yrkesliv och även deras livsförmåga.

Förändring behövs inom området och vi är därför stolta över att få vara med forskningsprojektet Psychosocial Support for Promoting Mental Health and Well-being among Adolescent Young Carers in Europe. Det är ett projekt som syftar till att främja unga omsorgsgivares motståndskraft och öka deras välbefinnande och psykiska hälsa.

Sverige är ett av sex länder i EU som är med i forskningsprojektet som sträcker sig över 39 månader. Projektet i Sverige genomförs på Linnéuniversitet och Maskrosbarn deltar i projektet för att föra fram våra ungdomars erfarenheter, tankar och förslag. Ungdomar kommer även att ges möjlighet att delta i enkätundersökningar och vara med och påverka hur verktyg skulle kunna se ut. Ungdomarna kommer att få delta i nätverksträffar tillsammans med andra samhällsaktörer för att diskutera vilka stödjande insatser som skulle passa just dem som målgrupp.

Känner du en ungdom mellan 15-25 år som du tror skulle vilja vara med och påverka? Be dem höra av sig till sanna@maskrosbarn.org

Skulle du vilja veta mer om projektet kan du läsa mer här

 

 

Dela den här sidan

Tack till

Johnson & Johnson Consumer Nordic Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden