Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Kontaktpersoner till Coachprogrammet i Stockholm

Höstens viktigaste jobb – ungdomar väntar på dig!
Var med & förändra unga människors liv! Har du själv växt upp med föräldrar som har ett missbruk eller psykisk ohälsa och känner att du mår bra idag. Hämta kraften från dina erfarenheter och gör något fint av det. I dag lever 1/4 av alla barn med föräldrar som har ett missbruk eller psykisk ohälsa.

I rollen som kontaktperson blir du tilldelad 1-2 ungdomar som du har kontinuerlig kontakt med under ett år. Du träffar varje ungdom en gång per vecka, 2 timmar varje gång. Som kontaktperson kommer att arbeta utifrån tydliga mål med fokus på att ungdomarna ska:

 • Få kunskap om sin situation och sina möjligheter
 • Skapa en egen identitet, skild från föräldrarnas och rollen i familjen
 • Skapa meningsfulla relationer
 • Forma sin egen framtid och vara en del av samhällslivet

Du som söker:

 • bor i Stockholm (ungdomarna bor i Sthlm med omnejd).
 • identifierar dig själv som maskrosbarn, du har växt upp med en missbrukande eller psykiskt sjuk förälder, det är ett krav då identifikation mellan ungdomar och ledare är mycket viktigt för oss.
 • har bearbetat dina egna problem och mår bra idag.
 • är en bra förebild för våra ungdomar.
 • är flexibel och osjälvisk.
 • kan härbärgera och lyssna på de problem som ungdomarna har.

Det är vidare en fördel om du:

 • Har arbetat med ungdomsarbete tidigare, till exempel inom skola, ungdomsgård eller gruppverksamhet
 • Pluggar eller är utbildad socionom, psykolog, fritidsledare eller liknande
 • Har erfarenhet av gruppverksamhet eller stödsamtal Ansökan Skriv ditt personliga brev genom att svara på frågorna: Hur identifierar du själv som maskrosbarn? Hur har du bearbetat dina erfarenheter och minnen? Varför vill du arbeta som kontaktperson? Vad är dina bästa/sämsta egenskaper som stödjande person Vem tror du att du skulle vara för en ungdom?

Träffarna följer ett schema där varannan träff kretsar kring en övning/ett tema som är framtaget för att säkra att uppsatta mål nås. Varannan träff fokuserar på bearbetande samtal utifrån barnens behov. Utöver träffarna förväntar vi oss att du lägger tid på handledning med Maskrosbarn, förberedelser samt rapportering varje vecka. Att få stöd från en stabil vuxen är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för en ungdom. Som kontaktperson är du med och förändrar unga människors liv.

Intervjuer sker löpande. Sista dagen att ansöka är 26:e oktober.

Rekryteringskväll 30:e oktober kl 18-20 

Utbildningskvällar 6:e och 8:e november kl 17-21

Båda tillfällena ovan är obligatoriska för att få uppdraget.

Dela den här sidan

Tack till

Johnson & Johnson Consumer Nordic Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden