Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Fråga, fråga och fråga igen…
Som vuxen träffar du förr eller senare barn som lever i utsatthet. Om du är orolig för ett barn ska du vända dig till socialtjänsten i kommunen som barnet tillhör. Du behöver inte veta, eller ha fakta kring hur barnets hemsituation ser ut för att göra en orosanmälan till socialtjänsten, det räcker att du är orolig för barnet. Alla som arbetar i myndigheter eller landsting har anmälningsplikt när de möter barn som far illa. Är du osäker på hur du gör en anmälan läs mer här.

Är du medmänniska och vill hjälpa ett barn som du misstänker far illa? Det absolut viktigaste du kan göra är att våga fråga hur barnet har det hemma och även orka lyssna om barnet bestämmer sig för att berätta. Som mottagare av ett sådant förtroende är det viktigt att visa öppenhet genom att lyssna, ställa öppna frågor och vara tillgänglig för en fortsatt berättelse. Forskning visar att en av den främsta skyddsfaktorerna för barn som lever i utsatthet är att ha en vuxen att lita på och anförtro sig till, någon som frågar och bryr sig. Du kan vara livsviktig för det barn som du möter! Avsnittet nedan guidar dig som medmänniska. Det här avsnittet handlar inte om din yrkestitel, din universitetsutbildning eller dina yrkeserfarenheter utan dig som medmänniska.

Dela den här sidan

Tack till

Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden