Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Vårens viktigaste jobb – var med & förändra unga människors liv! 

Har du själv växt upp med föräldrar som har ett missbruk eller psykisk ohälsa och känner att du mår bra idag. Hämta kraften från dina erfarenheter och gör något fint av det. I dag lever 1/4 av alla barn med föräldrar som har ett missbruk eller psykisk ohälsa. I rollen som coach blir du tilldelad 1-2 ungdomar som du har kontinuerlig kontakt med under ett år. Du träffar varje ungdom en gång per vecka, 2 timmar varje gång. 

Om dig
Som kontaktperson kommer att arbeta utifrån tydliga mål med fokus på att ungdomarna ska:
– Få kunskap om sin situation och sina möjligheter
– Skapa en egen identitet, skild från föräldrarnas och rollen i familjen
– Skapa meningsfulla relationer
– Forma sin egen framtid och vara en del av samhällslivet

Du som söker:
• Bor i Stockholm med omnejd (då ungdomarna bor där).
• Identifierar dig själv som maskrosbarn, du har växt upp med en förälder som, druckit för mycket, missbrukat, eller mått psykiskt dåligt. Det är ett krav då identifikation mellan ungdomar och ledare är mycket viktigt för oss.
• Idag mår du tillräckligt bra för att kunna stötta en ungdom  
• är en bra förebild för våra ungdomar.
• är flexibel och osjälvisk.
• kan härbärgera och lyssna på de problem som ungdomarna har.

Det är vidare en fördel om du:
• Har arbetat med ungdomsarbete tidigare, till exempel inom skola, ungdomsgård eller gruppverksamhet
• Pluggar eller är utbildad socionom, psykolog, fritidsledare eller liknande
• Har erfarenhet av gruppverksamhet eller stödsamtal

ANSÖKAN – skriv ditt personliga brev genom att svara på frågorna:
– Hur identifierar du själv som maskrosbarn?
– Hur har du bearbetat dina erfarenheter och minnen?
– Varför vill du arbeta som kontaktperson?
– Vad är dina bästa/sämsta egenskaper som stödjande person
– Vem tror du att du skulle vara för en ungdom?

Din profil
Du pluggar till lärare, socionom, psykolog, polis, sjuksköterska, fritidspedagog, beteendevetare, jurist eller har allmän omvårdnadserfarenhet. Ingen arbetslivserfarenhet krävs

Dina arbetsuppgifter
Träffarna följer ett schema där varannan träff kretsar kring en övning/ett tema som är framtaget för att säkra att uppsatta mål nås. Varannan träff fokuserar på bearbetande samtal utifrån barnens behov. Utöver träffarna förväntar vi oss att du lägger tid på handledning med Maskrosbarn, förberedelser samt rapportering varje vecka. 

Att få stöd från en stabil vuxen är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för en ungdom. Som coach är du med och förändrar unga människors liv.

Lön; 180kr/h, arbetsplats Stockholmsområdet

Sök jobbet senast 3 maj 2019
Skicka ansökan via mejl till: jobba@maskrosbarn.org Ange ”Ansökan Coach” i ämnesraden. Mailet ska innehålla ditt personliga brev inklusive svar på frågorna som finns angivna ovan samt CV. 

Vi genomför intervjuer löpande och därefter sker en rekryteringskväll den 7 maj 17-19.
Om du går vidare är det tre utbildningskvällar (alla obligatoriska) för att kunna åta sig uppdrag. Den 14:e och 16:e maj 17-21 samt 21:e maj 17-19. 

Dela den här sidan

Tack till

Johnson & Johnson Consumer Nordic Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden