Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Arbetet för barns trygghet viktigare än någonsin

Det är viktigt för oss på Maskrosbarn att kunna fortsätta sprida barnens röster och att allt arbete med barn och unga fortgår särskilt i dessa tider. Vi vet att många barn har det extra svårt just nu när skolor och andra viktiga forum för dem stänger. Vi kan erbjuda en del av våra föreläsningar via länk, som webinarium för er som vill inspireras och få kunskap som kommer direkt från ungdomar. Vi har god erfarenhet av att utföra föreläsningar på detta sätt och kommer nu under våren fokusera på just webföreläsningar.

Våra föreläsningar utgår alltid från ungas perspektiv och dessa erbjuder vi som webinarier. 

Vad ungdomar vill ha för stöd av vuxna i samhället 
Föreläsningen anpassas utifrån er arbetsplats och handlar om ungas upplevelser kring bemötande, rättigheter, delaktighet, information, miljö och stöd från professionella.

Socialtjänsten genom ungas ögon
Föreläsningens fokuserar på ungdomars erfarenheter av att möta socialtjänsten samt insatser från socialtjänsten. Ni får ta del av deras egna tankar och konkreta idéer på hur socialtjänsten kan möta deras behov och tillgodose deras rättigheter ännu bättre.

Barns röster om barnkonventionen
I denna föreläsning får ni veta hur barnen själva vill att vuxna professionella ska arbeta för att tillgodose deras rättigheter – och leva upp till barnkonventionen. Ni får möjlighet att leva er in i utsatta barns situation och deras kontakt med socialtjänsten.

Hör av dig till maria.t@maskrosbarn.org för bokning eller frågor.

Dela den här sidan

Tack till

Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden