Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Barns rättigheter kränks dagligen
Maskrosbarn har ända sedan starten för 14 år sedan arbetat för att barns rättigheter ska tillgodoses. I våra dagliga kontakter med barn ser vi hur deras rättigheter kränks och åsidosätts. Vi vet också att många barn och vuxna inte vet vilka rättigheter barn har. Vi på Maskrosbarn arbetar därför med att sprida kunskap kring barns rättigheter genom bl.a. våra föreläsningar där vi årligen möter fler än 10 000 människor och genom vårt påverkansarbete där vi för fram de ungas röster.

Läs mer om barns rättigheter här

Barnkonventionen
Sedan den 1a januari 2020 går Barnkonventionen under svensk lag. Detta innebär att barns rättigheter i Sverige har stärkts. Det finns däremot många utmaningar och orosmoln med vår nya lag bl.a. problematiken kring hur lagen ska praktiseras och tolkas. Detta särskilt bland dem som arbetar dagligen med barn, då det i stor utsträckning saknas stöd att luta sig emot och tidigare domar saknas helt. Vi ser även att många glömmer att involvera barn i implementeringen av barnkonventionen. Trots att artikel 12 i barnkonventionen säger: 

”Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet.”

Därför arbetar Maskrosbarn intensivt med påverkansarbete för att förhindra att barnen åter igen åsidosätts vid viktiga beslut.  Har du tankar om detta kontakta gärna;  sandra@maskrosbarn.com

Dela den här sidan

Tack till

Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden