Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Barns rättigheter kränks dagligen
Maskrosbarn har ända sedan starten för 12 år arbetat för att barns rättigheter ska tillgodoses. I våra dagliga kontakter med barn ser vi hela tiden hur deras rättigheter kränks och åsidosätts. Vi vet också att många barn och vuxna inte vet vilka rättigheter barn har. Detta gör vi bl.a. genom våra föreläsningar där vi årligen möter närmare 10 000 människor och genom vårt påverkansarbete där vi för fram de ungas röster.

Läs mer om barns rättigheter här

Barnkonventionen
Den 1:a januari 2020 är det på förslag att Barnkonventionen ska bli lag. Åren fram till dess storsatsar regeringen och andra aktörer på att höja kunskapen om barnkonventionen hos professionella som arbetar med barn. Vi ser dock redan nu att de allra flesta glömmer att involvera barn i implementeringen av barnkonventionen. Trots att artikel 12 i barnkonventionen säger: 

”Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet.”

Därför arbetar Maskrosbarn intensivt med påverkansarbete för att förhindra att barnen åter igen åsidosätts vid viktiga beslut. Har du tankar om detta kontakta gärna;  sandra@maskrosbarn.com

Dela den här sidan

Tack till

Johnson & Johnson Consumer Nordic Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden