Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Den 1:a januari 2020 är det på förslag att Barnkonventionen ska bli lag. Åren fram till dess storsatsar regeringen och andra aktörer på att höja kunskapen om barnkonventionen hos professionella som arbetar med barn. Vi ser dock redan nu att de allra flesta glömmer att involvera barn i implementeringen av barnkonventionen. Trots att artikel 12 i barnkonventionen säger: 

Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet.”

Därför arbetar Maskrosbarn med ett pågående projekt med syfte att låta barn komma till tals och få chansen att vara med i arbetet med förberedelserna och implementeringen av barnkonventionen. Vill du veta mer kontakta sandra@maskrosbarn.com

Dela den här sidan

Tack till

Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden