Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

I Sverige lever ca 500 000 av våra ca två miljoner barn och ungdomar med en förälder som har ett missbruk eller psykisk ohälsa. Barnen i dessa familjer far illa på olika sätt, det kan röra sig om allt ifrån våld och övergrepp till brist på omsorg och kärlek.

Det stöd som samhället erbjuder barn och unga som lever i utsatthet är inte tillräckligt och brister ofta i kvalité. Dessutom har flera myndigheter, så som socialtjänsten, stora problem med tillgänglighet och att nå ut till unga. Siffror från socialstyrelsen visar att 30 500 barn och unga fick vård enligt socialtjänstlagen eller LVU i fjol. I relation till de ca 500 000 barn och unga som lever i familjer med missbruk, våld och psykisk ohälsa kan vi konstatera att få nås av stödinsatser.

I alla de studier och referensgrupper vi på Maskrosbarn har gjort genom åren återkommer ett ämne. Att barnen upplever att de blir sedda som ett problem. Detta är problematiskt då det leder till att de inte vill öppna sig och heller inte vill berätta om exempelvis problem i hemmet.

Många barn som lever i utsatta livssituationer kan uppvisa tecken på exempelvis koncentrationssvårigheter. Detta kan misstolkas som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning typ adhd hos barnet vilket leder till risker som felaktig hjälp och medicinering, men att problemen kvarstår. Vill du lära dig mer om varningssignaler, fysiska och psykiska tecken på att barn far illa läs mer här.

Dela den här sidan

Tack till

Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden