Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

Vi behöver din hjälp Stöd oss nu!

Vad kan du göra?

I Sverige lever ca 500 000 barn och ungdomar med en förälder som har ett missbruk eller som mår psykiskt dåligt. Känner du ett barn som far illa och vet inte vad du ska göra. Gå in och läs våra tips om vad du som medmänniska kan göra. <3

Aktuellt

Snart fyller barnkonventionen 30 år och i januari blir den svensk lag. Detta vill vi på Maskrosbarn fira! Det finns många utmaningar med vår nya lag bl.a. problematiken kring hur lagen ska praktiseras och tolkas bland de som arbetar dagligen med barn, då det i stor utsträckning saknas stöd att luta sig emot och tidigare domar saknas. Just med anledning av det och för att fira barnkonventionen har vi valt att bjuda landets socialtjänstkontor på en BARNRÄTTSBOX.

Tack till

Johnson & Johnson Consumer Nordic Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden