Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

Vi behöver din hjälp Stöd oss nu!

Vad kan du göra?

I Sverige lever ca 500 000 barn och ungdomar med en förälder som har ett missbruk eller som mår psykiskt dåligt. Känner du ett barn som far illa och vet inte vad du ska göra. Gå in och läs våra tips om vad du som medmänniska kan göra. <3

Aktuellt

Ett viktigt resultat i projektet SKOLKURAGE är det material till lärare som vi under årets gång tagit fram tillsammans med skolpersonal och ungdomar. Verktyg som syftar till att upptäcka och stötta de 5-6 elever i varje klass som lever med föräldrar som har ett missbruk eller psykisk ohälsa. Materialet är utskickat till alla Sveriges högstadie- och gymnasieskolor och går att ladda ner här.

Tack till

Johnson & Johnson Consumer Nordic Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden