Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

Vi behöver din hjälp Stöd oss nu!

Vad kan du göra?

I Sverige lever ca 500 000 barn och ungdomar med en förälder som har ett missbruk eller som mår psykiskt dåligt. Känner du ett barn som far illa och vet inte vad du ska göra. Gå in och läs våra tips om vad du som medmänniska kan göra. <3

Aktuellt

Nu kan vi berätta för alla er att vi kommer att öppna verksamhet i Malmö! En av våra starkaste drivkrafter är att alla barn i Sverige ska få sina rättigheter tillgodosedda och därav stöd för sin situation. Detta driver oss att öppna fler verksamheter runt om i landet. Tre år efter vår senaste expansionen till Göteborg startar vi i januari 2020 upp stödverksamhet i Malmö med hela Skåne län som upptagningsområde. Verksamhetens etablering möjliggörs av finansiering från Kavlifonden

 

Tack till

Johnson & Johnson Consumer Nordic Lynx Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden