Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Medskapande

Under 2017 driver Maskrosbarn två spännande projekt som fokuserar på medskapande mellan ungdomar som har kontakt med socialtjänsten och socialsekreterare. Metoden bygger på service design, där brukare får vara experter och delta i utvecklandet av tjänster som berör dem.

S.O.C. – Hör du mig
Projektets mål är att låta socialsekreterare tillsammans med ungdomar som har kontakt med socialtjänsten komma på idéer och utveckla nya metoder, material och projekt för att socialtjänsten ska bli bättre på att möta barn och unga. Detta görs genom workshops, arbetsgrupper och seminarium. Idéerna kommer att testas och presenteras den 6 december på projektets nationella konferens, för att inspirera fler kommuner i arbetssättet.

I projektet samarbetar Maskrosbarn just nu med fem socialkontor i kommuner runt om i landet; Helsingborg, Bengtsfors, Marks, Eskilstuna och Östermalms stadsdelsförvaltning.

Projektet drivs med stöd från Allmänna Arvsfonden

Mellanrummet
Projektets mål är att ta fram en ny typ av stödinsats för unga som inte behöver bli heltidsplacerade, men som behöver komma hemifrån ibland.

Detta görs med ungdomar och socialsekreterare i workshops, öppna forum och arbetsmöten.

Projektet drivs med stöd från World Childhood Foundation

Jobbar du i en kommun och är intresserad av att medskapa tillsammans med ungdomar?Kontakta Therese Jarland, 073 544 40 23, therese@maskrosbarn.org

Dela den här sidan

Tack till

Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden Johnson & Johnson Consumer Nordic