Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Ett utav resultaten från projektet ”Kompis – jag är bara en påse med pengar” var insikten om att det saknas insatser för ungdomar som inte behöver bli placerade på heltid, men som behöver stöd och periodvis komma ifrån sitt hem. Under 2017 startade vi, med stöd av World Childhood Foundation, projektet Mellanrummet vars syfte var att utveckla nya stödinsatser som i omfattning ligger mellan öppenvårdsinsatser och placering utanför det egna hemmet.

Under projektets första år utvecklade vi, med metoden Tjänstedesign, förslag på nya stödinsatser. Tjänstedesign innebär att de som ska använda sig av en tjänst är med och utvecklar den, i detta fall ungdomar, socialsekreterare och andra professionella som på olika sätt berörs av insatsen.

Under 2018 kommer fokus ligga på att sprida resultatet av projektets första år, arbeta opinionsbildande samt påbörja ett arbete för en implementering av förslagen på nya stödinsatser i 1-2 utvalda kommuner.  

Har du frågor kring projektet kontakta Linn.e@maskrosbarn.org

Dela den här sidan

Tack till

Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden Johnson & Johnson Consumer Nordic