Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Kontaktpersoner till Coachprogrammet

Vill du göra konkreta insatser för att stödja ungdomar?

Om uppdraget:

Nu söker vi dig som under minst 1 års tid vill vara kontaktperson och ge stöd och vägledning till ungdomar med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. I rollen som kontaktperson blir du tilldelad 1-2 ungdomar som du har kontinuerlig kontakt med under ett år. Du träffar varje ungdom en gång per vecka, 2 timmar varje gång. Som kontaktperson kommer att arbeta utifrån tydliga mål med fokus på att ungdomarna ska:

 • Få kunskap om sin situation och sina möjligheter
 • Skapa en egen identitet, skild från föräldrarnas och rollen i familjen
 • Skapa meningsfulla relationer
 • Forma sin egen framtid och vara en del av samhällslivet

Träffarna följer ett schema där varannan träff kretsar kring en övning/ett tema som är framtaget för att säkra att uppsatta mål nås. Varannan träff fokuserar på bearbetande samtal utifrån barnens behov. Utöver träffarna förväntar vi oss att du lägger tid på handledning med Maskrosbarn, förberedelser samt rapportering varje vecka.

Att få stöd från en stabil vuxen är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för en ungdom. Som kontaktperson är du med och förändrar unga människors liv.

Du som söker:

 • bor i Stockholm (ungdomarna bor i Sthlm med omnejd).
 • identifierar dig själv som maskrosbarn, du har växt upp med en missbrukande eller psykiskt sjuk förälder, det är ett krav då identifikation mellan ungdomar och ledare är mycket viktigt för oss.
 • har bearbetat dina egna problem och mår bra idag.
 • är en bra förebild för våra ungdomar.
 • är flexibel och osjälvisk.
 • kan härbärgera och lyssna på de problem som ungdomarna har.

Det är vidare en fördel om du:

 • Har arbetat med ungdomsarbete tidigare, till exempel inom skola, ungdomsgård eller gruppverksamhet
 • Pluggar eller är utbildad socionom, psykolog, fritidsledare eller liknande
 • Har erfarenhet av gruppverksamhet eller stödsamtal
 • Identifierar dig som man

Rekryteringsprocessen
Vi genomför intervjuer via telefon och därefter sker en rekryteringskväll.

Ansökan
Skriv ditt personliga brev genom att svara på frågorna:

Varför är du ett maskrosbarn?

 • Hur identifierar du själv som maskrosbarn?
 • Hur har du bearbetat dina erfarenheter och minnen?
 • Varför vill du arbeta som kontaktperson?
 • Vad är dina bästa/sämsta egenskaper som stödjande person
 • Vem tror du att du skulle vara för en ungdom?

Krav:

Deltagande på rekryteringskväll 9 maj samt utbildningsdag lördag 19 maj.

Ansökan med cv och personligt brev med svar på våra frågor skickas till jobba@maskrosbarn.org, märk mailet ”ansökan coach”.

Sista ansökningsdag är 30 april. Skicka gärna in ansökan så snart som möjligt då intervjuer sker löpande.

Dela den här sidan

Tack till

Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden Johnson & Johnson Consumer Nordic