Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

Vi behöver din hjälp Stöd oss nu!

Vad kan du göra?

I Sverige lever ca 500 000 barn och ungdomar med en förälder som har ett missbruk eller som mår psykiskt dåligt. Känner du ett barn som far illa och vet inte vad du ska göra. Gå in och läs våra tips om vad du som medmänniska kan göra. <3

Aktuellt

Maskrosbarn i Almedalen! Beslutsfattare exkluderar barns lagliga rättigheter att få vara delaktiga i beslut som rör dem själva. Detta sker varje dag såväl inom inom myndigheter, vårdinstanser och skola på såväl nationell som lokal nivå. Men det blir extra tydligt under Almedalen då så många beslutsfattare ses på ett och samma ställe. I år åker vi till Almedalen fast beslutna om att få så många som möjligt att inse vilket ansvar de bär i att involvera unga och vilka konsekvenser det kan få på ungdomars liv och samhället i stort om de inte gör det. #involveraunga

Tack till

Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden Johnson & Johnson Consumer Nordic