Nav
Vi är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Vi behöver din hjälp Donera nu!

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

Vi behöver din hjälp Stöd oss nu!

Vad kan du göra?

I Sverige lever ca 500 000 barn och ungdomar med en förälder som har ett missbruk eller som mår psykiskt dåligt. Känner du ett barn som far illa och vet inte vad du ska göra. Gå in och läs våra tips om vad du som medmänniska kan göra. <3

Aktuellt

Skolstarten kan vara ett tillfälle att fråga barn och unga enskilt hur de haft det och försöka upptäcka dem som eventuellt far illa.

Vi vill se en skola där personal inom skolan hinner ta sig tid och bry sig om hur barn mår. Skolan är otroligt viktig för barn i utsatta livssituationer och flera av de viktigaste skyddsfaktorerna finns inom skolan.

Vi vill att:
Varje skola ska ha tydliga rutiner kring tillvägagångssätt och anmälan om misstankar finns att ett barn far illa
Utbildning om barn som lever i utsatthet som en permanent del av lärarutbildningen
En skolkurator på heltid, som kan finnas till som stöd för de elever som behöver men även arbeta förebyggande, på plats i varje skola (ej fler än 300 elever per skolkurator)

Jobbar du inom skola? Beställ något av vårt material eller boka en föreläsning.

 

Tack till

Orkla Confectionery & Snacks Sverige Arvsfonden Johnson & Johnson Consumer Nordic